Skyhöga löner till kommunalpolitiker

,
2 min 52 sek
I 30 av landets kommuner vill man se kraftiga ökningar av arvodet för kommunens högsta politiker från och med nästa år. I vissa fall handlar det om ett påslag på närmare 30% för kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden.
4 år sedan

Skyhöga löner till kommunalpolitiker

,
2 min 52 sek
I 30 av landets kommuner vill man se kraftiga ökningar av arvodet för kommunens högsta politiker från och med nästa år. I vissa fall handlar det om ett påslag på närmare 30% för kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden.
4 år sedan