tv4play logo

Snusandet ökar bland unga kvinnor

TV4 Nyheterna

Kvinnor och flickor står för den största ökningen av snusandet i Sverige. På bara tre år har ökningen gått från tre till nio procent bland kvinnor i åldersgruppen 16 till 29 år. Tobaksanvändningen i stort har dock minskats kraftigt i den svenska befolkningen sedan 2004.

Snusandet ökar bland unga kvinnor

TV4 Nyheterna

Kvinnor och flickor står för den största ökningen av snusandet i Sverige. På bara tre år har ökningen gått från tre till nio procent bland kvinnor i åldersgruppen 16 till 29 år. Tobaksanvändningen i stort har dock minskats kraftigt i den svenska befolkningen sedan 2004.

Nyheter i fokus