tv4play logo

Stöd till elbussar och laddstolpar får kritik

TV4 Nyheterna

Milljö- och klimatbudgeten dubbleras till nästa år med 12 nya miljarder. Pengarna ska bland annat användas för att få fram fler elbussar och lastbilar med låga utsläpp och till fler laddstolpar. Men trots de nya miljarderna får planerna kritik.

Stöd till elbussar och laddstolpar får kritik

TV4 Nyheterna

Milljö- och klimatbudgeten dubbleras till nästa år med 12 nya miljarder. Pengarna ska bland annat användas för att få fram fler elbussar och lastbilar med låga utsläpp och till fler laddstolpar. Men trots de nya miljarderna får planerna kritik.