tv4play logo

Strid om veteranbilar – anses vara miljöfarliga

TV4 Nyheterna

Oslipade diamanter eller skräp? Meningarna går isär om fyra veteranbilar som står beslagtagna på ett tullager i Göteborg. Länsstyrelsen anser att de är miljöfarligt avfall, något som veteransbilshandlare inte håller med om. Bilintresserade i landet rasar efter nya bedömningar hos länsstyrelsen i Västra Götaland, som börjat klassa veteranbilar som importeras från USA som miljöfarligt avfall.

Strid om veteranbilar – anses vara miljöfarliga

TV4 Nyheterna

Oslipade diamanter eller skräp? Meningarna går isär om fyra veteranbilar som står beslagtagna på ett tullager i Göteborg. Länsstyrelsen anser att de är miljöfarligt avfall, något som veteransbilshandlare inte håller med om. Bilintresserade i landet rasar efter nya bedömningar hos länsstyrelsen i Västra Götaland, som börjat klassa veteranbilar som importeras från USA som miljöfarligt avfall.