tv4play logo

Svenskarna tankar i grannländerna efter rekordhögt dieselpris

TV4 Nyheterna

Med ett dieselpris på över kronor är det nu allt fler som åker till våra nordiska grannländer för att tanka. Och nu höjs röster för differentierade priser på drivmedel beroende på var man bor i landet. Den gröna omställningen vad det gäller trafik - har det tufft i glesbygd där laddstolparna är få och avstånden långa. I finska Torneå är det nu allt fler svenskar som tankar.

Svenskarna tankar i grannländerna efter rekordhögt dieselpris

TV4 Nyheterna

Med ett dieselpris på över kronor är det nu allt fler som åker till våra nordiska grannländer för att tanka. Och nu höjs röster för differentierade priser på drivmedel beroende på var man bor i landet. Den gröna omställningen vad det gäller trafik - har det tufft i glesbygd där laddstolparna är få och avstånden långa. I finska Torneå är det nu allt fler svenskar som tankar.

Nyheter i fokus