tv4play logo

Sverige har högst barnfattigdom i Norden

TV4 Nyheterna

Sverige har den högsta barnfattigdomen i Norden enligt en rapport från Rädda Barnen som Sveriges Radio rapporterar om. Enligt rapporten lever nästan var fjärde barn i en familj som har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten vilket betecknas som relativ barnfattigdom.

Sverige har högst barnfattigdom i Norden

TV4 Nyheterna

Sverige har den högsta barnfattigdomen i Norden enligt en rapport från Rädda Barnen som Sveriges Radio rapporterar om. Enligt rapporten lever nästan var fjärde barn i en familj som har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten vilket betecknas som relativ barnfattigdom.

Nyheter i fokus