tv4play logo
Sök

Tusen självtestkit ska visa hur många stockholmare som smittats

TV4 Nyheterna

Idag kommer 1000 slumpvis utvalda stockholmare att få ett testkit hemskickat. Personerna ingår i en forskningsstudie som ska undersöka hur utbrett coronaviruset covid-19 är. Syftet att vara med i en forskningsstudie och att se hur många procent av stockholmarna som varit smittade av coronaviruset.

Tusen självtestkit ska visa hur många stockholmare som smittats

TV4 Nyheterna

Idag kommer 1000 slumpvis utvalda stockholmare att få ett testkit hemskickat. Personerna ingår i en forskningsstudie som ska undersöka hur utbrett coronaviruset covid-19 är. Syftet att vara med i en forskningsstudie och att se hur många procent av stockholmarna som varit smittade av coronaviruset.