tv4play logo

Tusen självtestkit ska visa hur många stockholmare som smittats

, 1 min 1 sek
Idag kommer 1000 slumpvis utvalda stockholmare att få ett testkit hemskickat. Personerna ingår i en forskningsstudie som ska undersöka hur utbrett coronaviruset covid-19 är. Syftet att vara med i en forskningsstudie och att se hur många procent av stockholmarna som varit smittade av coronaviruset.

Tusen självtestkit ska visa hur många stockholmare som smittats

, 1 min 1 sek
Idag kommer 1000 slumpvis utvalda stockholmare att få ett testkit hemskickat. Personerna ingår i en forskningsstudie som ska undersöka hur utbrett coronaviruset covid-19 är. Syftet att vara med i en forskningsstudie och att se hur många procent av stockholmarna som varit smittade av coronaviruset.
Senaste nytt