tv4play logo

Våtmarker återställs för att minska koldioxidutsläpp

, 1 min 10 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid ut från marken som biltrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som dikats ur och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar diken täppas igen för att minska utsläppen projekt som finansieras av statliga bidrag som en del av svenskt klimatarbete.
Till Nyheterna

Våtmarker återställs för att minska koldioxidutsläpp

, 1 min 10 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid ut från marken som biltrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som dikats ur och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar diken täppas igen för att minska utsläppen projekt som finansieras av statliga bidrag som en del av svenskt klimatarbete.
Till Nyheterna
Senaste nytt