tv4play logo

Våtmarker läcker koldioxid – nu ska diken täppas igen

, 2 min 8 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid från marken som personbilstrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som har dikats ut och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar dikena täppas igen, som en klimatåtgärd för att hålla kvar kolet i marken.

Våtmarker läcker koldioxid – nu ska diken täppas igen

, 2 min 8 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid från marken som personbilstrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som har dikats ut och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar dikena täppas igen, som en klimatåtgärd för att hålla kvar kolet i marken.
Senaste nytt