Våtmarker återställs för att minska koldioxidutsläpp

,
1 min 10 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid ut från marken som biltrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som dikats ur och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar diken täppas igen för att minska utsläppen projekt som finansieras av statliga bidrag som en del av svenskt klimatarbete.
1 år sedan

Våtmarker återställs för att minska koldioxidutsläpp

,
1 min 10 sek
Runtom i Sverige läcker lika mycket koldioxid ut från marken som biltrafiken släpper ut varje år. Det handlar om våtmarker som dikats ur och torrlagts för att bli jord- och skogsbruksmark. Nu börjar diken täppas igen för att minska utsläppen projekt som finansieras av statliga bidrag som en del av svenskt klimatarbete.
1 år sedan