tv4play logo

Vad ska du göra om du hör Hesa Fredrik?

, 2 min 5 sek
Varningssignalen sänds ut av SOS Alarm för att varna för risk för allmän fara som till exempel ett militärt angrepp, brand, utsläpp eller risk för spridning av allvarlig smitta. Allmänheten bör då omgående vidta flera åtgärder som till exempel att stänga alla dörrar och fönster och sätta på en infromationskanal för att få uppgifter om vad som har hänt.
5 år sedan

Vad ska du göra om du hör Hesa Fredrik?

, 2 min 5 sek
Varningssignalen sänds ut av SOS Alarm för att varna för risk för allmän fara som till exempel ett militärt angrepp, brand, utsläpp eller risk för spridning av allvarlig smitta. Allmänheten bör då omgående vidta flera åtgärder som till exempel att stänga alla dörrar och fönster och sätta på en infromationskanal för att få uppgifter om vad som har hänt.
5 år sedan