tv4play logo
Sök

Vindtunnlar - allt vanligare när städer blir högre och tätare

TV4 Nyheterna

Att beräkna vindarnas nycker och hur de påverkar vår omgivning är svårt. Det kan till exempel uppstå vindtunnlar om man inte planerar rätt när nya bostadsområden byggs. Något som blir allt vanligare när städerna blir både tätare och högre rapporterar Magnus Wennerberg.

Vindtunnlar - allt vanligare när städer blir högre och tätare

TV4 Nyheterna

Att beräkna vindarnas nycker och hur de påverkar vår omgivning är svårt. Det kan till exempel uppstå vindtunnlar om man inte planerar rätt när nya bostadsområden byggs. Något som blir allt vanligare när städerna blir både tätare och högre rapporterar Magnus Wennerberg.