tv4play logo

10 år sen finanskrisen – ”Vi har fått ner febern, men är vi friska?”

Under 2008 skakades världsekonomin av sin största kris sedan den stora depressionen på 1930-talet. I USA slutade bankerna att låna ut pengar till varandra, börserna föll och flera stora internationella företag riskerade att försättas i konkurs. Och under hösten 2008 gick sedan investmentbanken Lehman Brothers i konkurs. Det i sin tur blev startskottet för en global finanskris som vi ser spåren av än idag. Hör Jens B Nordström, ekonomikommentator, som var på plats i New York under tiden för den mest kritiska perioden.

10 år sen finanskrisen – ”Vi har fått ner febern, men är vi friska?”

Under 2008 skakades världsekonomin av sin största kris sedan den stora depressionen på 1930-talet. I USA slutade bankerna att låna ut pengar till varandra, börserna föll och flera stora internationella företag riskerade att försättas i konkurs. Och under hösten 2008 gick sedan investmentbanken Lehman Brothers i konkurs. Det i sin tur blev startskottet för en global finanskris som vi ser spåren av än idag. Hör Jens B Nordström, ekonomikommentator, som var på plats i New York under tiden för den mest kritiska perioden.