tv4play logo

Så viktig är servicehunden för Magnus: ”Dixi ger mig mina kläder”

Idag är internationella tillgänglighetsdagen. Hör hur bra samhället är anpassat för människor med funktionsnedsättning. Dessutom får vi lära oss om vilka vardagssituationer som de flesta tar för givet, men som innebär stora svårigheter för andra.

Så viktig är servicehunden för Magnus: ”Dixi ger mig mina kläder”

Idag är internationella tillgänglighetsdagen. Hör hur bra samhället är anpassat för människor med funktionsnedsättning. Dessutom får vi lära oss om vilka vardagssituationer som de flesta tar för givet, men som innebär stora svårigheter för andra.

Hela program

15 avsnitt

Live