tv4play logo

5 500 barn går inte till skolan – "Vi befarar att sifforna är i underkant"

Problemet med barn som inte går till skolan i långa perioder har ökat på senare år. Kalla fakta berättade igår att under höstterminen 2017 var minst 5 500 svenska grundskoleelever borta minst halva terminen eller fyra veckor i följd. Frågan är vad skolan kan göra så att skolplikten uppfylls och barnen får den undervisning de har rätt till? Gäster: Malin Gren Landell, psykolog, expert på skolfrånvaro och har utrett frågan på regeringens uppdrag. Anki Sandberg, förbundsordförande Attention - en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, det ena av två lärarfackförbund.

5 500 barn går inte till skolan – "Vi befarar att sifforna är i underkant"

Problemet med barn som inte går till skolan i långa perioder har ökat på senare år. Kalla fakta berättade igår att under höstterminen 2017 var minst 5 500 svenska grundskoleelever borta minst halva terminen eller fyra veckor i följd. Frågan är vad skolan kan göra så att skolplikten uppfylls och barnen får den undervisning de har rätt till? Gäster: Malin Gren Landell, psykolog, expert på skolfrånvaro och har utrett frågan på regeringens uppdrag. Anki Sandberg, förbundsordförande Attention - en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, det ena av två lärarfackförbund.

Hela program

14 avsnitt

Live