tv4play logo

Så fixar du bästa komposten

”Man kan lätt bli besatt av kompost”, säger trädgårdsmästaren Victoria Skoglund. Här visar hon hur hushållsavfallet förvandlas till ny, mycket näringsrik jord.

Så fixar du bästa komposten

”Man kan lätt bli besatt av kompost”, säger trädgårdsmästaren Victoria Skoglund. Här visar hon hur hushållsavfallet förvandlas till ny, mycket näringsrik jord.

Hela program

14 avsnitt

Live