tv4play logo

Framtidens drivkraft: ”Det måste tillverkas mer batterier”

Rön efter rön visar att om den här planeten ska bli en drägligare plats att leva på så måste nåt göras åt det ökande klimathot som kommer ur våra fordons avgasrör. En drastisk minskning av detta koloxidutsläpp är avgörande för en bättre miljö. Men hur ska vi då klara de nödvändiga fordonstransporterna som inte kan gå på tåg eller båt? Professor Daniel Brandell som i veckan var med och sjösatte ett stort EU-projekt om det här området berättar mer.

Framtidens drivkraft: ”Det måste tillverkas mer batterier”

Rön efter rön visar att om den här planeten ska bli en drägligare plats att leva på så måste nåt göras åt det ökande klimathot som kommer ur våra fordons avgasrör. En drastisk minskning av detta koloxidutsläpp är avgörande för en bättre miljö. Men hur ska vi då klara de nödvändiga fordonstransporterna som inte kan gå på tåg eller båt? Professor Daniel Brandell som i veckan var med och sjösatte ett stort EU-projekt om det här området berättar mer.

Hela program

15 avsnitt

Live