tv4play logo

Skolpanelen – så skapas studiero

Terminsstarten för Sveriges skolor är här och sommarledighet byts mot skolbänk. Det är en svensk skola som under lång tid fått utstå hård kritik – frågor om lärarbrist, ökad psykisk ohälsa bland elever och oklara kunskapskrav är bara några av de problem som rapporterats om. I dag har vi premiär för det vi kallar Skolpanelen, ett inslag som kommer vara återkommande under hösten.

Skolpanelen – så skapas studiero

Terminsstarten för Sveriges skolor är här och sommarledighet byts mot skolbänk. Det är en svensk skola som under lång tid fått utstå hård kritik – frågor om lärarbrist, ökad psykisk ohälsa bland elever och oklara kunskapskrav är bara några av de problem som rapporterats om. I dag har vi premiär för det vi kallar Skolpanelen, ett inslag som kommer vara återkommande under hösten.

Hela program

15 avsnitt

Live