tv4play logo

Digitalisering av skolan: "Bör prata om hur det påverkar samhället – inte bara slänga in datorer"

Skolpanelen är här för att diskutera för- och nackdelar med digitalisering i skolan. Ebba Kock, ordförande i Sveriges Elevkårer, Isak Skogstad, gymnasielärare och skribent, och Karin Nygårds, lärare i svenska som andraspråk och författare till böcker om programmering.

Digitalisering av skolan: "Bör prata om hur det påverkar samhället – inte bara slänga in datorer"

Skolpanelen är här för att diskutera för- och nackdelar med digitalisering i skolan. Ebba Kock, ordförande i Sveriges Elevkårer, Isak Skogstad, gymnasielärare och skribent, och Karin Nygårds, lärare i svenska som andraspråk och författare till böcker om programmering.

Hela program

13 avsnitt

Live