tv4play logo

"Vi elever ser lärarnas dåliga arbetsmiljö och vill inte söka till lärarutbildningen"