tv4play logo

Så undviker du viltolyckor

Vi går nu in i den årstid då viltolyckorna är som vanligast. Vi reder ut hur man bäst undviker kollisioner med djur med Markus Olsson som är engagerad i Nationella Viltolycksrådet.

Så undviker du viltolyckor

Vi går nu in i den årstid då viltolyckorna är som vanligast. Vi reder ut hur man bäst undviker kollisioner med djur med Markus Olsson som är engagerad i Nationella Viltolycksrådet.

Hela program

13 avsnitt

Live