tv4play logo

Så går Alzheimerforskningen: ”Över 200 negativa läkemedelsstudier”

Allt fler unga får diagnosen Alzheimer och ärftlighet och livsstilsfaktorer är de faktorerna som är avgörande. Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, berättar hur forskningsläget ser ut just nu.

Så går Alzheimerforskningen: ”Över 200 negativa läkemedelsstudier”

Allt fler unga får diagnosen Alzheimer och ärftlighet och livsstilsfaktorer är de faktorerna som är avgörande. Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, berättar hur forskningsläget ser ut just nu.

Hela program

15 avsnitt