tv4play logo

Reaktionerna på Trumps uttalande: ”Vad har han rökt nu”