tv4play logo

Anders Hansen om ensamhet: ”Mobbning är en form av misshandel”

Nu till något som alltmer börjar uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Att känna sig ensam kan enligt forskare vara lika farligt för hälsan som rökning eller fysisk inaktivitet. Och mer än en halv miljon svenskar beräknas lida av ensamhet på olika sätt. Vad det beror på - och vad man göra åt det diskuterar psykologen Anna Bennich och Anders Hansen, överläkare i psykiatri.

Anders Hansen om ensamhet: ”Mobbning är en form av misshandel”

Nu till något som alltmer börjar uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Att känna sig ensam kan enligt forskare vara lika farligt för hälsan som rökning eller fysisk inaktivitet. Och mer än en halv miljon svenskar beräknas lida av ensamhet på olika sätt. Vad det beror på - och vad man göra åt det diskuterar psykologen Anna Bennich och Anders Hansen, överläkare i psykiatri.

Hela program

15 avsnitt

Live