tv4play logo

”Jag känner mig inte längre mobbad när jag spelar fotboll”

Framefotboll ger barn med funktionsnedsättning och som behöver en bakåtvänd rullator chans att träna som alla andra. Maria Forsblom var på plats under den första träningen i Stockholm och fick träffa några taggade spelare mellan 4 och 12 år.

”Jag känner mig inte längre mobbad när jag spelar fotboll”

Framefotboll ger barn med funktionsnedsättning och som behöver en bakåtvänd rullator chans att träna som alla andra. Maria Forsblom var på plats under den första träningen i Stockholm och fick träffa några taggade spelare mellan 4 och 12 år.

Hela program

14 avsnitt

Live