tv4play logo

Utnyttjades som svart arbetskraft: ”Polisen räddade oss”

Det finns ett skuggsamhälle i Sverige, där människor utnyttjas som svart arbetskraft av kriminella. Många far illa, och säger att de behandlas som skräp. De får inte alltid ut någon lön, och när någon omkommer, rapporteras det inte. Aura kom till Sverige i hopp om ett bättre liv, men fick uppleva en bister verklighet. Journalisten Ellinor Torp har granskat hur den svarta arbetskraften i Sverige har det.

Utnyttjades som svart arbetskraft: ”Polisen räddade oss”

Det finns ett skuggsamhälle i Sverige, där människor utnyttjas som svart arbetskraft av kriminella. Många far illa, och säger att de behandlas som skräp. De får inte alltid ut någon lön, och när någon omkommer, rapporteras det inte. Aura kom till Sverige i hopp om ett bättre liv, men fick uppleva en bister verklighet. Journalisten Ellinor Torp har granskat hur den svarta arbetskraften i Sverige har det.

Hela program

15 avsnitt

Live