tv4play logo

Så lär du barn hantera ”pluggstressen”

Nationella proven i skolan är tänkta att fungera som underlag för att sätta betyg. Men proven har också mött mycket kritik, inte minst från elever och föräldrar som anser att de sätter extra press på redan stressade elever. Martin Forster, leg. psykolog, ger råd om hur man kan hjälpa barn som upplever stress i samband med prov.

Så lär du barn hantera ”pluggstressen”

Nationella proven i skolan är tänkta att fungera som underlag för att sätta betyg. Men proven har också mött mycket kritik, inte minst från elever och föräldrar som anser att de sätter extra press på redan stressade elever. Martin Forster, leg. psykolog, ger råd om hur man kan hjälpa barn som upplever stress i samband med prov.

Hela program

15 avsnitt

Live