”30% av vårdpersonalen är utsatta för våld från patienter”

I en färsk undersökning har Läkarförbundet fått svar från över 2000 läkare om hur de upplever hot och våld. Där framkommer att 30 procent av de tillfrågade läkarna under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av patienter. Heidi Stensmyren som är ordförande för Sveriges läkarförbund, kommenterar.

”30% av vårdpersonalen är utsatta för våld från patienter”

I en färsk undersökning har Läkarförbundet fått svar från över 2000 läkare om hur de upplever hot och våld. Där framkommer att 30 procent av de tillfrågade läkarna under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av patienter. Heidi Stensmyren som är ordförande för Sveriges läkarförbund, kommenterar.

Hela program

14 avsnitt

Live