tv4play logo

”Skolelever får alkohol och droger av kompisar eller en partner”

Rökning och alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland skolelever, och droganvändningen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Det berättar Anna Englund, utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som presenterar sin årliga rapport om skolelevers drogvanor.

”Skolelever får alkohol och droger av kompisar eller en partner”

Rökning och alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland skolelever, och droganvändningen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Det berättar Anna Englund, utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som presenterar sin årliga rapport om skolelevers drogvanor.

Hela program

14 avsnitt