tv4play logo

Fyra av tio lärare överväger att sluta på grund av dokumentationskraven

Mer än varannan lärare tycker att minst hälften av det dokumentationsarbete de ägnar sig åt i skolan görs i onödan. Det visar en ny undersökning. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, fördjupar oss i problematiken som hon beskriver som: ” en samhällssjuka och en övertro på dokumentation”.

Fyra av tio lärare överväger att sluta på grund av dokumentationskraven

Mer än varannan lärare tycker att minst hälften av det dokumentationsarbete de ägnar sig åt i skolan görs i onödan. Det visar en ny undersökning. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, fördjupar oss i problematiken som hon beskriver som: ” en samhällssjuka och en övertro på dokumentation”.

Hela program

15 avsnitt

Live