tv4play logo

9 av 10 judar känner sig inte trygga i Sverige

”Du kan inte berätta att du är judinna” Petra Kahn Nord berättar hur hon i sin vardag tvingas förneka sitt ursprung på grund av hot och hat. Bara 75 år efter 2;a världskriget kommer rapporter om att antisemitismen i Sverige och i världen ökar Hör Petra Kahn Nord berätta om de hot och hat hon mötts av tillsammans med Daniel Poohl, som är ansvarig utgivare för tidskriften Expo, hur situationen ser ut idag.

9 av 10 judar känner sig inte trygga i Sverige

”Du kan inte berätta att du är judinna” Petra Kahn Nord berättar hur hon i sin vardag tvingas förneka sitt ursprung på grund av hot och hat. Bara 75 år efter 2;a världskriget kommer rapporter om att antisemitismen i Sverige och i världen ökar Hör Petra Kahn Nord berätta om de hot och hat hon mötts av tillsammans med Daniel Poohl, som är ansvarig utgivare för tidskriften Expo, hur situationen ser ut idag.

Hela program

15 avsnitt