"Flytningar är ett väldigt viktigt tecken på hur kvinnor mår”

Flytningar är något som alla kvinnor i fertil ålder har - och de kan berätta mycket om underlivets hälsa eller ohälsa. Gynekologen Helena Kopp Kallner ska berätta om vilka flytningar vi ska vara uppmärksamma på och vad som kan orsaka dem.

"Flytningar är ett väldigt viktigt tecken på hur kvinnor mår”

Flytningar är något som alla kvinnor i fertil ålder har - och de kan berätta mycket om underlivets hälsa eller ohälsa. Gynekologen Helena Kopp Kallner ska berätta om vilka flytningar vi ska vara uppmärksamma på och vad som kan orsaka dem.

Hela program

14 avsnitt

Live