tv4play logo

Översvämningsrisk i Halland: "Allvarligt läge"

SMHI har uträttat en klass 3-varning till följd av extremt väder i Halland, Nissan och Lagan riskerar att svämma över. TV4s reporter Therése Cedergren ger oss en rapport direkt från Laholm.

Översvämningsrisk i Halland: "Allvarligt läge"

SMHI har uträttat en klass 3-varning till följd av extremt väder i Halland, Nissan och Lagan riskerar att svämma över. TV4s reporter Therése Cedergren ger oss en rapport direkt från Laholm.

Hela program

14 avsnitt

Live