tv4play logo

Mobilförbud i skolan: ”Det riktiga problemet är brist på resurser”

En utredning är igång för att ta fram en nationell plan kring trygghet och studiero i skolan. En av frågorna handlar om mobilförbud. Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkår debatterar mot Isak Skogstad (L) skolpolitisk expert, om huruvida det borde fattas politiskt beslut om mobilförbud i skolan.

Mobilförbud i skolan: ”Det riktiga problemet är brist på resurser”

En utredning är igång för att ta fram en nationell plan kring trygghet och studiero i skolan. En av frågorna handlar om mobilförbud. Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkår debatterar mot Isak Skogstad (L) skolpolitisk expert, om huruvida det borde fattas politiskt beslut om mobilförbud i skolan.

Hela program

15 avsnitt

Live