tv4play logo

Bo Svernström med ny deckare: "Utgår från ett barndomsminne jag har"

Lekarna, heter Bo Svernströms bok. Utgångspunkten är ett ögonblick där det hade kunnat gå helt annorlunda och deckaren är inspirerad av Kevin-fallet.

Bo Svernström med ny deckare: "Utgår från ett barndomsminne jag har"

Lekarna, heter Bo Svernströms bok. Utgångspunkten är ett ögonblick där det hade kunnat gå helt annorlunda och deckaren är inspirerad av Kevin-fallet.

Hela program

14 avsnitt