tv4play logo

Sötchock: Två unika gepardungar har fötts

För första gången har två gepardungar fötts genom provrörsbefruktning. Småttingarna är födda på Colombus zoo i USA och man hoppas att surrogatmödraskap ska bidra till artens överlevnad.

Sötchock: Två unika gepardungar har fötts

För första gången har två gepardungar fötts genom provrörsbefruktning. Småttingarna är födda på Colombus zoo i USA och man hoppas att surrogatmödraskap ska bidra till artens överlevnad.

Hela program - 9 avsnitt