tv4play logo

Kyrkan under krisen: ”Vi ställer inte in – vi ställer om”

Vi lever nu i tider av lidande och oro som vi måste hantera och bearbeta på något sätt. Ett sätt är att vända sig till kyrkan för tröst och stöd. Men hur klarar kyrkan själv krisen – och hur kan de agera för att ändå hjälpa och stödja? Ärkebiskop Antje Jackelen, tröstar med att det ska mycket till innan kyrkklockorna tystnar.

Kyrkan under krisen: ”Vi ställer inte in – vi ställer om”

Vi lever nu i tider av lidande och oro som vi måste hantera och bearbeta på något sätt. Ett sätt är att vända sig till kyrkan för tröst och stöd. Men hur klarar kyrkan själv krisen – och hur kan de agera för att ändå hjälpa och stödja? Ärkebiskop Antje Jackelen, tröstar med att det ska mycket till innan kyrkklockorna tystnar.

Hela program

15 avsnitt

Live