tv4play logo

Juristen - Så fungerar nödvärn i Sverige

Juristen Dona Hariri förklarar när det är lagligt att använda våld i självförsvar och varför det är viktigt att anmäla ifall man blivit utsatt för våld.

Juristen - Så fungerar nödvärn i Sverige

Juristen Dona Hariri förklarar när det är lagligt att använda våld i självförsvar och varför det är viktigt att anmäla ifall man blivit utsatt för våld.

Hela program

15 avsnitt