tv4play logo

”Sjuka patienter ska ha högsta prioritet vad gäller tester”

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram metoder för att testa fler svenskar för att se om de har smittats av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har en tydlig bild av vilka grupper som ska testas först. Här berättar Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, om hur strategin ser ut.

”Sjuka patienter ska ha högsta prioritet vad gäller tester”

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram metoder för att testa fler svenskar för att se om de har smittats av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har en tydlig bild av vilka grupper som ska testas först. Här berättar Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, om hur strategin ser ut.

Hela program

14 avsnitt