tv4play logo

”Stor variation i känsligheten av olika tester”

Forskare försöker ta fram läkemedel baserade på antikroppar. Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi, förklarar vad antikroppar är och hur immunförsvaret fungerar. Hon svarar även på tittarnas frågor.

”Stor variation i känsligheten av olika tester”

Forskare försöker ta fram läkemedel baserade på antikroppar. Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi, förklarar vad antikroppar är och hur immunförsvaret fungerar. Hon svarar även på tittarnas frågor.

Hela program

15 avsnitt

Live