tv4play logo

Många antikroppstester osäkra: "Risk att man missar de som varit sjuka""

Förutom ett vaccin mot corona är antikroppstester något som forskare över hela världen kämpar att få fram. Redan idag finns tester men de har allt för dålig träffsäkerhet. Men det finns hopp. På Kungliga tekniska högskolan pågår ett arbete att ta fram ett säkrare test. Sophia Hober, professor i molekylärbioteknik och projektledare för framtagningen av testet, berättar mer.

Många antikroppstester osäkra: "Risk att man missar de som varit sjuka""

Förutom ett vaccin mot corona är antikroppstester något som forskare över hela världen kämpar att få fram. Redan idag finns tester men de har allt för dålig träffsäkerhet. Men det finns hopp. På Kungliga tekniska högskolan pågår ett arbete att ta fram ett säkrare test. Sophia Hober, professor i molekylärbioteknik och projektledare för framtagningen av testet, berättar mer.

Hela program

15 avsnitt

Live