tv4play logo

Ryktesspridning bland barn: "Drabbar var tioende elev"

Mobbing kan ta olika uttryck, något som kan göra det svårt för vuxna att se mobbningen. En del är ryktesspridning. Martin Foster är legitimerad psykolog och berättar vad man kan göra som förälder.

Ryktesspridning bland barn: "Drabbar var tioende elev"

Mobbing kan ta olika uttryck, något som kan göra det svårt för vuxna att se mobbningen. En del är ryktesspridning. Martin Foster är legitimerad psykolog och berättar vad man kan göra som förälder.

Hela program

14 avsnitt

Live