tv4play logo

Doktor Mikael besvarade tittarnas frågor om corona

Hur länge kan man ha feber utan att det är farligt? Är snus lika farligt som rökning vid corona? Hur snabbt kan man förbereda vaccin? Doktor Mikael har svaren.

Doktor Mikael besvarade tittarnas frågor om corona

Hur länge kan man ha feber utan att det är farligt? Är snus lika farligt som rökning vid corona? Hur snabbt kan man förbereda vaccin? Doktor Mikael har svaren.

Hela program

14 avsnitt