tv4play logo

Lärare lyfte ut elev nu prövas fallet av HD: ”Domen kommer att vara till stor hjälp”

Advokat Thomas Bodströms förklaring av fallet där en niondeklassare hade satt sig i en soffa i skolans rasthall så att han blockerade vägen till lektionssalen. Trots tillsägelse satt han kvar, tills en lärare lyfte bort honom. En kränkning av eleven, hävdar Barn- och elevombudet (BEO) som nu lämnar in ett överklagande till Högsta domstolen, med krav på 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Lärare lyfte ut elev nu prövas fallet av HD: ”Domen kommer att vara till stor hjälp”

Advokat Thomas Bodströms förklaring av fallet där en niondeklassare hade satt sig i en soffa i skolans rasthall så att han blockerade vägen till lektionssalen. Trots tillsägelse satt han kvar, tills en lärare lyfte bort honom. En kränkning av eleven, hävdar Barn- och elevombudet (BEO) som nu lämnar in ett överklagande till Högsta domstolen, med krav på 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Hela program

15 avsnitt

Live