tv4play logo

Klimatkollaps: ”Farligt att hoppas på en lösning som inte existerar”

Även om vi skulle ändra vårt sätt att leva skulle den globala uppvärmningen öka i 30 år framåt. Det är journalisten Jonathan Jeppssons slutsats efter att ha gått igenom hundratals forskningsrapporter. Med vad kan vi då göra för att rädda klimatet?

Klimatkollaps: ”Farligt att hoppas på en lösning som inte existerar”

Även om vi skulle ändra vårt sätt att leva skulle den globala uppvärmningen öka i 30 år framåt. Det är journalisten Jonathan Jeppssons slutsats efter att ha gått igenom hundratals forskningsrapporter. Med vad kan vi då göra för att rädda klimatet?

Hela program

15 avsnitt

Live