tv4play logo

Tittarfrågor: "Vad gör jag om jag ser någon på väg att drunkna?"

Akutsjuksköterskan Camilla Thurell svarar på tittarfrågor om vattensäkerhet och drunkning.

Tittarfrågor: "Vad gör jag om jag ser någon på väg att drunkna?"

Akutsjuksköterskan Camilla Thurell svarar på tittarfrågor om vattensäkerhet och drunkning.

Hela program

15 avsnitt

Live