Här är djuren i Sverige som är på svarta listan

I Sverige finns det i dag mer än 2 000 främmande djurarter. Av dessa räknas cirka 20 procent vara invasiva eller potentiellt invasiva. De hotar den biologiska mångfalden och får ekonomiska konsekvenser. Och några av dem riskerar att etablera sig i landet. Per-Arne Åhlén, Viltbiolog Svenska Jägareförbundet: ”Skulle vi få en etablering av mårdhunden i hela Sverige så skulle det få oerhörda konsekvenser för markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö och näringsrika båtmarker”.

Här är djuren i Sverige som är på svarta listan

I Sverige finns det i dag mer än 2 000 främmande djurarter. Av dessa räknas cirka 20 procent vara invasiva eller potentiellt invasiva. De hotar den biologiska mångfalden och får ekonomiska konsekvenser. Och några av dem riskerar att etablera sig i landet. Per-Arne Åhlén, Viltbiolog Svenska Jägareförbundet: ”Skulle vi få en etablering av mårdhunden i hela Sverige så skulle det få oerhörda konsekvenser för markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö och näringsrika båtmarker”.

Hela program

14 avsnitt

Live