tv4play logo

Smarta böckerna för barnens språk

Barnböcker är en viktig del för barns språkutveckling, både att läsa dem själva och att vi vuxna läser för barnen. Elvira Ashby, leg logoped: ”Gå på barnens lust. Om barnen har svårt för något specifikt, så kan man välja bok utifrån det”.

Smarta böckerna för barnens språk

Barnböcker är en viktig del för barns språkutveckling, både att läsa dem själva och att vi vuxna läser för barnen. Elvira Ashby, leg logoped: ”Gå på barnens lust. Om barnen har svårt för något specifikt, så kan man välja bok utifrån det”.

Hela program

15 avsnitt

Live