tv4play logo

Folket i Bangladesh har drabbats av flera katastrofer på kort tid: ”Oroväckande utveckling”

I Bangladesh stiger dödssiffrorna efter att översvämningar drabbat landet hårt. Nästintill hälften av Bangladesh ligger under vatten och monsunperioden har bara börjat. Daniel Wallinder, katastrofhandläggare på Röda Korset beskriver hur allvarlig situationen är i landet. Det vi ser nu är en kris i krisen då även Covid-19 sprider sig till det redan hårt drabbade landet. Oroväckande utveckling

Folket i Bangladesh har drabbats av flera katastrofer på kort tid: ”Oroväckande utveckling”

I Bangladesh stiger dödssiffrorna efter att översvämningar drabbat landet hårt. Nästintill hälften av Bangladesh ligger under vatten och monsunperioden har bara börjat. Daniel Wallinder, katastrofhandläggare på Röda Korset beskriver hur allvarlig situationen är i landet. Det vi ser nu är en kris i krisen då även Covid-19 sprider sig till det redan hårt drabbade landet. Oroväckande utveckling

Hela program

15 avsnitt

Live