Förbered barnen på skolstart: ”Viktigt att normalisera oro”

Vissa barn känner oro för hur det ska bli när skolan startar igen i pandemitider. Vad kan man som föräldrar göra och säga för att lugna barnen? Jenny Jägerfeld är psykolog och författare och ger tips och reder ut orosmomenten.

Förbered barnen på skolstart: ”Viktigt att normalisera oro”

Vissa barn känner oro för hur det ska bli när skolan startar igen i pandemitider. Vad kan man som föräldrar göra och säga för att lugna barnen? Jenny Jägerfeld är psykolog och författare och ger tips och reder ut orosmomenten.

Hela program

14 avsnitt

Live